SVV-NVDB2

Statens Vegvesen

En raskere veg inn til Nasjonal vegdatabank

Mottak og kontroll av data om norske veger har aldri vært enklere. Takket være løsningen som automatiserer tidligere veldig tungvindte rutiner.

Utfordringen

Nasjonal vegdatabank (NVDB) er en database med detaljert informasjon om alle veger i Norge. Det gjelder utstyr og konstruksjoner som inngår i vegsystemene, tilstanden til disse samt hendelser som skred og ulykker, på og omkring vegnettet. Databasen fungerer som et inventarregister for veg-Norge og er sentral ved budsjettering og planlegging av vedlikehold og bygging av nye veganlegg.

Entreprenører som bygger og vedlikeholder veg leverer data til Statens vegvesen for registrering i NVDB. Dataforvaltere i Vegvesenet gjennomfører en tidkrevende prosess for å undersøke og kontrollere kvaliteten på mottatte data, samt få disse lagret i vegdatabanken. I samarbeid med Statens vegvesen har vi sett på måter å forenkle og automatisere denne prosessen.

Hvordan jobbet vi

Vi har jobbet etter smidige metoder og i tett dialog med kunden. Produkteier fra Statens vegvesen har sittet sammen med teamet på daglig basis. Sprintene som var på tre uker, ble avsluttet med demonstrasjon og utveksling av ideer med dataforvaltere. Under utvikling har løsningen til enhver tid vært tilgjengelig for testing og utprøving.

Dette må vi få ut i en pressemelding!  Dataforvalter etter demonstrasjon

Løsningen

Eksisterende løsning for integrasjon med NVDB er lite fleksibel og basert på gammel teknologi. Kantega utviklet derfor et nytt grensesnitt, et REST-basert API, for oppdatering av informasjon i NVDB. Dette ble brukt som utgangspunkt for en prototyp for en komplett datafangstløsning. Løsningen forenkler hele prosessen fra opplasting av filer fra entreprenørene til databehandlernes arbeid med kontroll, konvertering, supplering og registrering av data, i tillegg til prosjektstyring og rapportering.

Resultatet

Det nye APIet for registrering har forenklet utviklingen av alle slags klienter til NVDB, både internt hos Statens vegvesen og hos deres leverandører. APIet gir stor frihet i valg av programmeringsspråk og klientplattform. I tillegg gir det raskere inndatering og smartere håndtering av konflikter mellom konkurrerende klienter.

Prototypen for datafangstløsningen forenkler mange av arbeidsoppgavene til dataforvalterne i Statens vegvesen. Vegen fra entreprenør til NVDB har blitt enklere, og tiden fra et veganlegg er ferdig bygd til det er registrert i NVDB er kortere. Større grad av automatisering sikrer høyere datakvalitet, og etaten vurderer nå å utlyse et oppfølgingsprosjekt for å utvikle en produksjonsklar versjon av løsningen.