Hopp til hovedinnhold

2 minutter /

Åpenhetsloven

I denne artikkelen beskriver vi hvordan vi forholder oss til åpenhetsloven, og hvordan vi skal redegjøre for de ulike punktene. Artikkelen oppdateres.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I Kantega er vi godt i gang med arbeidet, og her vil vi fortelle litt om hva det innebærer.

Forankring

Åpenhetsloven skal være forankret i hele selskapet. Styreleder i Kantega har bedt ledelsen legge fram en plan på styremøtet 1. november 2022. Planen skal beskrive hvordan Kantega skal oppfylle kravene i åpenhetsloven, slik at informasjon om kontrakter, rutiner, tiltak og rapporter som etterspørres kan gjøres tilgjengelig.

Retningslinjer og bedriftskultur

Kantega har alltid hatt fokus på lik lønn for likt arbeid. Vi gjennomfører tester som gir kontroll på dette i forbindelse med de årlige lønnsoppgjørene. Vår bedriftskultur bygger på likeverd og samhold, noe som bidrar til oppfyllelse av punkt 1.1.2 i Åpenhetsloven.


Eiermodellen vår, som gir alle i Kantega mulighet til likt eierskap, øker likeverdet og samholdet i organisasjonen og bidrar også til oppfyllelse av punkt 1.1.2.

Her kan du lese mer om ansatteierskap og hvordan kulturen vår oppleves.

System for å overholde informasjonsplikten

Vi har publisert informasjon om Bærekraft i Kantega på våre nettsider. Den vil kontinuerlig suppleres med hvordan vi oppfyller Åpenhetsloven når planen er godkjent av styret. Videre skal det etableres system for håndtering av informasjonsplikten, og ansvar for gjennomføring skal fastlegges. Vårt mål er å utarbeide rutiner som gjør at vi oppfyller kravet om å gi svar tre uker etter at en henvendelse er mottatt.

Kartlegging

For å oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, må virksomheten ikke bare ha oversikt over forhold internt i sin egen virksomhet, men også oversikt over alle sine leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser.

Vi har blant våre leverandører plukket ut de vi mener bør ha et klart forhold til Åpenhetsloven. Vi vil i løpet av oktober 2022 etterspørre informasjon om oppfyllelse av loven.

Risikoanalyse

Vi har foretatt en risikoanalyse, ut fra hvor i Kantega det foreligger størst risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vårt datterselskap Kantega Single Sign On, som har internasjonale kunder, vil gjennomføre en analyse om hvilke av dem som innehar størst risiko for brudd og etterspørre nødvendig informasjon.

Les også om hvordan vi jobber med bærekraft-begrepet.

Kontaktperson