Hopp til hovedinnhold

2 minutter /

Bærekraft er mer enn et samfunnsansvar

I denne artikkelen beskriver vi hvordan vi jobber med bærekraft-begrepet. Vår ambisjon er å bidra til et bedre samfunn, gjennom det vi gjør og det vi lager. Artikkelen oppdateres.

Bærekraft og innovasjon er tett knyttet sammen, og gjensidig avhengig av hverandre. I Kantega har vi definert vårt bærekraft-begrep med dimensjonene: Teknologi. Demokrati. Miljø. Legger vi til Helse, noe vi kjenner at epidemien har presset fram, så har vi en fin firkløver.

Vi utforsker hvordan vi kan bidra med informasjonsteknologi og innovasjon for en mer bærekraftig framtid. Inviter oss gjerne med hvis dere brenner for tilsvarende prosjekter.

Kantegas strategi for bærekraft er basert på verdiene våre "likeverd og samhold", og på vår kompassretning "Skap verdi - sammen!".

Kantega har som selskap og igjennom våre ansatte en sterk bevissthet og engasjement knyttet til bærekraft. Vi ønsker å utvikle løsninger som:

  • brukes fordi de gir verdi
  • gjør hverdagen enklere - ikke vanskeligere
  • har lang levetid
  • ikke reduserer verdens råvarer
  • ivaretar personsikkerhet og demokratiet
  • bidrar til et eller flere av FN sine bærekraftsmål 


Bærekraft er et av kriteriene vi sjekker når vi avgjør hvilke kunder og oppdrag vi tar på oss. Pr i dag er det et og annet prosjekt som slipper gjennom uten at det øker bærekraften, men vårt mål er å tilstrebe at dette ikke skjer.

FNs bærekraftsirkel
FNs bærekraftsirkel

FNs bærekraftsmål

For hvert av FNs 17 bærekraftsmål har vi kartlagt hvordan vi bidrar i dag, og satt oss mål for hvordan vi kan bidra mer enn vi allerede gjør. I vår strategi har vi fokus på bærekraft i tre dimensjoner; teknologi, demokrati og miljø.

Teknologi

Vi skal utvikle løsninger som ikke bare brukerne, men alle elsker. Løsninger som er gode og enkle å bruke, trygge, sikre, drift- og forvaltbare. De skal være bærekraftig i form av at de bidrar positivt til brukerne, samfunnet og kundene våre.

Demokrati

Vi skal utforske ny teknologi og bruken av den, og si fra når vi finner teknologi og løsninger som er til samfunnets beste. Og vi skal si fra når den ikke er det. Vi skal bruke styrken i eiermodellen til å fortsette å dele utbytte, jobbe for likelønn og gode arbeidsplasser i Kantega. Vi skal dele vår kompetanse knyttet til eierskap, slik at den kan nyttiggjøres i samfunnet for øvrig.

Miljø

Vi skal bidra til at teknologi skaper et mer miljøvennlig samfunn og ta teknologiske valg som i minst mulig grad påvirker miljøet. Vi har satt oss et mål om å redusere flyreisene i Kantega med 20% i 2022 i forhold til 2019.

  • 2019: gjennomsnittlig 6,4 reiser pr ansatt
  • 2022 pr 15. september: gjennomsnittlig 2,1 reise pr ansatt

Les også om hvordan vi forholder oss til Åpenhetsloven.

Kontaktperson