Noen veldig enkle kjøreregler

  • Samspill

    Alt starter med en felles forståelse av utfordringen. Det er på en måte limet i en kunderelasjon. Derfra kan vi bygge en autostrada sammen helt til månen.

  • Motstand

    Noen ganger er det fint med litt motstand også. Stille spørsmål om hva som er tanken bak, og hvorfor. Litt friksjon øker bare kvaliteten og verdien på løsningen.

  • Kjærlighet

    Det er jo fortsatt folk det er snakk om. Å ha eierskap til det man lager. Vi er nødt til å ha en meningsfull kobling mellom teknologi, folk og løsninger.

Du kommer langt hvis du virkelig brenner for noe.

Se våre prosjekter