Hopp til hovedinnhold

Øyvind Lillerødvann

Sjefskonsulent

oyvind.lillerodvann@kantega.no
Følg Øyvind

Øyvind jobber med teamutvikling, innovasjonsprosesser og forretningsutvikling.

Øyvind og Kristin / 7 min

Digital transformasjon i praksis

Digital transformasjon er en grunnleggende, større og ønsket endring av hvordan organisasjonen fungerer, både gjennom digitalisering og digital innovasjon, og gjennom en bruker- og kundeorientert endring av organisasjonsdesignet. Hva innebærer dette egentlig i praksis, om en vil lykkes?

Øyvind og Kristin / 5 min

Digital transformasjon?

Digital transformasjon er et begrep som du garantert har hørt om. For en del organisasjoner er dette et mål, for andre en nødvendighet, enten det handler om overlevelse eller konkurransekraft. Problemet med begrepet digital transformasjon er at det kan tillegges ulike betydninger. Hvordan kan vi definere digital transformasjon?

Øyvind / 5 min

Å ha mangfold vs. å være mangfoldig

Mangfold handler om de store og små forskjellene på oss mennesker. Å ta mangfold på alvor handler ikke bare om inkludering, men også om verdiskapning. Hva kan vi gjøre for å dyrke mangfoldet, slik at det kan utgjøre en forskjell?

Øyvind / 8 min

Støtt deg på kjente verktøy i det ukjente

Når en organisasjon skal bli mer datadrevet, kan teknologien lett få for stor plass, og en gir for lite oppmerksomhet til organisasjonen. Dette problematiserte vi i en tidligere bloggartikkel, der vi skrev om 3D-modellen som en støtte for å være konkret om endringene som må skje i organisasjonen. 3D-modellen er en måte å tenke på som kanskje er ny og ukjent. Da kan det være nyttig å støtte seg til modeller og verktøy en allerede kjenner. For eksempel Prosci ADKAR® og forbedringskata.

Illustrasjon: Kvinne med 3D-briller
Kristin og Øyvind / 8 min

Bruk 3D-briller på reisen mot en datadreven organisasjon

Har din organisasjon bestemt seg for å bli mer datadrevet? I fjor intervjuet vi flere som var på ulike stadier av den veien. Hvis din organisasjon har planer om å bli mer datadrevet anbefaler vi absolutt at du leser rapporten på kantega.ai. Men i tillegg har vi noe nytt å komme med i denne bloggartikkelen som vil gjøre reisen mot en datadrevet organisasjon enklere.

Illustrasjon av produkteieren
Øyvind / 10 min

Hva er en god produkteier?

Ja, hva er egentlig en god produkteier? Rollen produkteieren kan og bør ta avhenger blant annet av forutsigbarhet og kompleksitet. Fordelingen mellom disse to faktorene påvirker hva som kreves av en produkteier, og hvordan rollen kan eller bør utøves.

Noralf og Øyvind / 5 min

Hvordan formulere mål med mening? - et praktisk eksempel

Hvordan kan vi bruke målbegrepene som vi beskrev i vår forrige artikkel, «Hvordan formulere mål med mening? – et begrepsapparat»? Vil de kunne inspirere, engasjere og gi mening for teamet? Her vil vi teste ut om begrepsmodellen hjelper oss til å formulere strategiske produktmål som kan være retningsgivende for et autonomt utviklingsteam

Øyvind og Noralf / 5 min

Hvordan formulere mål med mening? - et begrepsapparat

Hvordan kan vi uttrykke mål som inspirer, engasjerer og gir mening for de som skal bidra til å nå målsettingen? Øvelsen er krevende, og kanskje en del forsøk mislykkes som følge av at vi mangler begrepsapparatet som er nødvendig for å uttrykke og drøfte målene. Et felles vokabular kan hjelpe oss videre.

Øyvind og Camilla / 5 min

Er du som leder en utfordring for teamet?

Psykologisk trygghet er en grunnleggende forutsetning for velfungerende team. Hvordan kan vi som ledere bidra til å utvikle team ved å dyrke psykologisk trygghet? For å klare dette må vi starte med oss selv, og være gode forbilder. Viser du usikkerhet? Sier du at du er i tvil? Imøtekommer du andres usikkerhet? Kanskje du er en utfordring for teamet?

Øyvind / 7 min

Hvordan lede IT-utvikling uten å detaljstyre?

Innovative IT-løsninger kan oppstå når et utviklingsteam gis autonomi i form av fleksibilitet og rom for kreativitet. Men hvordan kan ledelsen ta eierskap og gi retning til utviklingsarbeidet, uten å detaljstyre? Objectives and Key Results (OKR) kan være en løsning. OKR vokser i popularitet, og er kanskje blitt den nye «hypen». Derfor er det også viktig å være oppmerksom på fallgruvene.

Øyvind / 5 min

Fem råd for gjennomføring av brukertest

(Re)designer du et nettsted, intranett eller en app? En brukertest vil alltid lønne seg, også om du velger å kjøre enkle testopplegg på egen hånd. Her er fem råd for hvordan du går fram.